શનિવાર, 19 મે, 2012

MY RECHARGE- KHADADHAR

ATUL BORAD(KHADADHAR) DWARA PRASTUT KARE CHE MY RECHARGE. KOI PAN JAGYAYE,GAME TYARE RECHARGE KOI PAN COMPANEY NA SIM CARD JEM KE AIRTEL,VODAFON,IDEA,BSNL,UNINOR,TATA INDICOM,AIRECEL,RELINCE,DOCOMO,VERGINE,PING,VEDIOCON, VAGERE ANEK MOBILE SIM CARDMA RECHARGE TAME JATEJ KARI SHAKO CHO,HAWE TAMARE ALAG DEMO KHARIDWANI JAROOR NATHI KE KOI RETAILAR PASE BALENCE KHARIDWANI JAROOR NATHI, TENA MATE MATRA Rs. 1800 MA TAMARA POTANA KOI PAN EK COMPANY NA SIMCARD MA ACTIVATE KARI SHAKO CHO, ANYA DEMA CARD KARTA AA MASTER DEMO MA TAMNE Rs.-100 NA BALENCE TRANSFER KARTA TAMNE 2.5% BA Rs. MALSHE TE TAMARA MASTER DEMO MA JAMA THASHE, AA UPRANT DISH TV, TATA SKY,VEDIOCON,RELIANCE,AIRTEL,SUN DIRECT, VAGERE COMPANEY NI DISH TV MA  JATEJ RECHARGE KARI SHAKO CHO.MATRA EK SMS DWARA RECHARGE SAHELAY THEE KARI SHAKO CHO. Rs. 1800/ REGISTRATION FEES CHE,TEMA 6 MAHINA SUDHI Rs.-100/ NU BALANCE TAMARA MASTER DEMO MA NORMAL BALANCE JAMA THASHE. AA UPRANT 10000BULK INTERNET SMS BIKUL FREE RAHESHE.TAME TAMARA UNDERMA LEFT 3 ANE RIGHT 3 JODTA Rs-600+600 COMMISSION MALSHE. TEMAJ Rs-10000 NU RECHARGE MASTER DEMO MA  KARAVTA TAMNE 0.25% VADHARANU COMMISTION MALSHE. MOBILE RECHARGE,DISH TV RECHARGE UPRANT HOTEL BOOKING,TRAVELS BOOKING,AIR TICKET, ECONOMY, ANE BIJI GHANI BADHI VASTUVO KARIDI SHA KO CHO, SBI KE AXIS BANK NA ACCOUNT MA TAME RECHARGE MELVI SHAKO CHO.  VADHARA NO MEMBER TARGET MELVTA BMW CAR TATHA MARSDIESE CAR, HERO HONDA BYKE,LCD 22'' TV ANE MOBILE GIFT MA MELVI SHAKO CHO.  24 KALAK GAME TYARE  RECHARGE KARI SHAKO CHO. TO AAJEJ JODAVO MASTER DEMO JE PURA INDIA MA SAUTHI MOTO RECHARGE DHARAVTO DEMO CHE ANE SATHE GANA BADHA LABH TO KHARAJ. MEMBER MA JODAWAMATE KE VADHU JANKARI MATE TAME NICHE AAPEL CONTACT NO KE AHI AAPEL CONTACT NO. DIAL KARINE MY RECHARGE VISHE GHANI BADHI MAHITI MELVI SHAKO CHO.-CONTACT NO.-9725577237, ATULKUMAR BORAD, KHADADHAR,TAL-KHAMBHA,DIST-AMRELI,GUJ.-365650, WWW.KHADADHARMYRECHARGE.BLOGSPOT.COM

JOIN US IMMIDIATLY & MAKE MONEY
ATUL BORAD-KHADADHAR
AT-KHADADHAR,PATEL PARA VISTAR
TAL-KHAMBHA, DIST-AMRELI
-GUJARAT
CONTACT TO 08.00 AM TO 5.00 PM
CONTACT NO:9725577237

PAY Charge with ll taxies/Royalty 1800/9119/-
Congratulation
KOI PAN COMPANY NA SIM CARDMA RECHARGE SAHELAY THI KARO       JOIN REG.FEE1800/-ONLY
Total ACTIVATION in APRIL IS 12402
RECHARGE SUVIDHAV0
(1)ALL COMPANIES SIMCARD, (2)AIRTEL,VODAFON,UNINOR,
BSNL,TATAINDICOM,IDEA
and ETC. is
DISH TV,TATA SKY,RELIANCE, AIRTEL,SUN DIRECT,DD
MATRA EK SMS KARO ANE RECHAR KARO JEMKE MOBILE RECHARG MATE- MRMC 5446548 VODA 9725577237 111 19, EXP.  ( MRMC_IDCODE_SERVICE PROVIDOR_MOBILE NO._Rs._TODAY DATE)  
DISH TV RECHARGE: (MRMD 5446548 DT 9725577237 320 19, EXP.(MRMD_IDCODE_SERVICE PROVIDOR_DISHCARD NO._Rs._TODAY DATE)
MY RECHARGE LIFE CHANGING
DISTRIBUTOR/ RETAILER
Rs.100
-RECHARGE & 2.50 Rs.GET COMMISSION,
SARAL SUVIDHAVALU RECHARGE GAME TYARE TAME KOI PAN SADA HENDSET PHON THI MATRA EK SMS DWARA RECHARGE MOBILE NU KE DISH TV NU, KE PACHI AIRTICKET KE BUS RESEVATION KE HOTEL BOOKING ANE GHANI BADHI SUVIDHAVO PAN.

REG. ALL TEX WITH FEES
1800/Rs. TEMA 6 MAHINA SUDHI Rs. 100 NU NORMAL BALENCE MELVO TREE TYPE MEMBERO JODO TATHA Rs. 600/ NU AKARSHAK COMMISSION MELVO. DAR 10000 RS NU TAMARA MASTER DEMO MA RECHARGE KARWATHI 2.75% COMMISSION MELVO. AA UPRANT B.M.W CAR, MARSADIES CAR,22'' COLOR LCD TV,BYKE,MOBILE VAGERE TARGET BANAVATA SBHYO JODTA GIFT MELVO, MASTER DEMO MA RECHAR DIRECT BANK DWARA THYEE SHAKE CHE. CHE NE SARAL SUVIDHA TO VAT SHENI JOYEE RAHYA CHO JODAY JAV ANE BIJANE PAN JODO.FAYDOJ FAYDO.
ATUL BORAD-AT-KHADADHAR,TAL-KHAMBHA,DIST-AMRELI,PIN-365650,M0-9725577237,THANKS WISIT US MY BLOGWEBSITE.

DEAR MY RECHARGE USER
IF YOU WANT TO START
MY RECHARGE PROMOTIONAL SMS
LIKE TOPPERS, ACHIEVERS THAN TYPE
START<SPACE>RECHARGE
AND SEND ON 
8527330033

LIKE AS
START RECHARGE
AND SEND ON  8527330033